دله پَر درد - آشنایی با هنرمندان موسیقی سیستان و بلوچستان - دانلود آهنگ

آشنایی با هنرمندان موسیقی سیستان و بلوچستان - دانلود آهنگ

موسیقی سیستان و بلوچستان/ زابلی و بلوچی / پاپ زاهدان

شنبه 20 آبان 1391 ساعت 07:40

دله پَر درد

 آهنگی شاد زابلی از عادل آبیلی نژاد . بازخونی آهنگ شاد و زیبای زنده یاد شهری بانام دله پردرد . 

دله پَردرد/عادل آبیلی نژاد

دله پَردرد