احمد انوری - آشنایی با هنرمندان موسیقی سیستان و بلوچستان - دانلود آهنگ

آشنایی با هنرمندان موسیقی سیستان و بلوچستان - دانلود آهنگ

موسیقی سیستان و بلوچستان/ زابلی و بلوچی / پاپ زاهدان

  


یکی از نوازندگان کیبورد در استان سیستان و بلوچستان میباشد.وی سالها با فعالیت در گروهای موسیقی استان و انجمن موسیقی سیستان و بلوچستان خود را به عنوان یکی از نوازندگان به نام استان معرفی کرد