وحید کیخایی - آشنایی با هنرمندان موسیقی سیستان و بلوچستان - دانلود آهنگ

آشنایی با هنرمندان موسیقی سیستان و بلوچستان - دانلود آهنگ

موسیقی سیستان و بلوچستان/ زابلی و بلوچی / پاپ زاهدان

آهنگساز به نام استان که فعالیت او به خارج از استان هم کشیده شده. 

سبک خاص و سواد بالای او در موسیقی باعث شده او به عنوان یکی از هنرمندان شناخته شده استان نامیده بشود.