عبدالله حسین زهی - آشنایی با هنرمندان موسیقی سیستان و بلوچستان - دانلود آهنگ

آشنایی با هنرمندان موسیقی سیستان و بلوچستان - دانلود آهنگ

موسیقی سیستان و بلوچستان/ زابلی و بلوچی / پاپ زاهدان

عبدالله حسین زهی ساکن چابهار

خواندن رو از سال 90 با رکورد آهنگ مون دانان توی استودیو مینور(تهران) آغاز کرد.

او را میتوان یکی از هنرمندان جوان استان نامید .