جلیل کیخاپور - آشنایی با هنرمندان موسیقی سیستان و بلوچستان - دانلود آهنگ

آشنایی با هنرمندان موسیقی سیستان و بلوچستان - دانلود آهنگ

موسیقی سیستان و بلوچستان/ زابلی و بلوچی / پاپ زاهدان


 

او را میتوان یک هنرمند واقعی در عرصه موسیقی استان نامید. 

 

صدای فراگیر و توانایی اجرای بالای او از خصوصیت بارز اوست.

جلیل کیخاپور  از هنرمندان با سابقه استان چه در زمینه ی موسیقی ، اجرا و چه در زمینه هنر بازیگری است.