محمد صالحی افشار - آشنایی با هنرمندان موسیقی سیستان و بلوچستان - دانلود آهنگ

آشنایی با هنرمندان موسیقی سیستان و بلوچستان - دانلود آهنگ

موسیقی سیستان و بلوچستان/ زابلی و بلوچی / پاپ زاهدان

یکی از آهنگسازان به نام و با سابقه ی استان

او که فعالیتش به دهه 40 و 50 معطوف میشود کارهای بسیاری را برای زنده یاد شریف و شهری آماده کرد .

او در حال حاضر ساکن زاهدان میباشد.