شاد زابلی - آشنایی با هنرمندان موسیقی سیستان و بلوچستان - دانلود آهنگ

آشنایی با هنرمندان موسیقی سیستان و بلوچستان - دانلود آهنگ

موسیقی سیستان و بلوچستان/ زابلی و بلوچی / پاپ زاهدان

شنبه 15 مهر 1391 ساعت 14:16

شاد زابلی

یک آهنگ بسیار شاد زابلی که متاسفانه اسم خوانندشو نمیدونم.

زابلی / ؟

زابلی