بلوچی - آشنایی با هنرمندان موسیقی سیستان و بلوچستان - دانلود آهنگ

آشنایی با هنرمندان موسیقی سیستان و بلوچستان - دانلود آهنگ

موسیقی سیستان و بلوچستان/ زابلی و بلوچی / پاپ زاهدان

جمعه 5 اسفند 1390 ساعت 22:00

بلوچی

خواننده ی این کار فکر کنم صالح زهی . این آهنگ به زبون بلوچی خونده شده. 

بلوچی/ صالح زهی 

بلوچی